Доц. д-р РУМЕН АСЕНОВ ФИЛИПОВ д.м.
СПЕЦИАЛИСТ "ГРЪДНА ХИРУРГИЯ И МАМОЛОГИЯ"
ТОНЯ ФИЛИПОВА
СПЕЦИАЛИСТ "ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ"

Д-р РУМЕН.АС.ФИЛИПОВ

ЗА ГРЪДНАТА ХИРУРГИЯ

ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ

ЗА ГРЪДНАТА ХИРУРГИЯ

02


Гръдната хирургия се занимава с лечението на болести на:
• белия дроб
• плеврата
• перикарда
• средостението /медиастинума/
• диафрагмата
• тимусната жлеза
• хранопровода
• нервните структури в гръдния кош
• щитовидната жлеза
• млечните жлези

Цел на оперативната интервенция
– радикално лечение
– палиативно лечение
– диагностика

Цел на оперативната интервенция обикновено е радикалното лечение на заболяването. В много случаи обаче това е невъзможно и при тези болни може да се извършат операции подобряващи комфорта на живот – палиативни оперативни интервенции.
Друга голяма група са диагностичните операции, имащи за цел вземането на тъканна проба /биопсия/ от болния орган. Те се извършват когато с другите, по-малко травмиращи техники не е било възможно да се направи качествена биопсия.

Оперативни техники
– класическа „отворена операция“
– миниинвазивни операции – торакоскопия /ВАТС/, медиастиноскопия
Оперативните техники значително се промениха през последните 20 г. Освен с класическата „отворена” операция, т.е. с голям разрез на гръдната стена, понастоящем повечето интервенции се извършват миниинвазивно /популярно казано – безкръвно/. Става въпрос за торакоскопска /ВАТС/ и медиастиноскопска оперативни техники. Те се характеризират с висока ефективност, малка травматичност, кратък болничен престой и бързо възстановяване на болния. Диагностичните и палиативни оперативни интервенции в съвременния свят се извършват изключително с миниинвазивни техники.

ПОМОЩ ОТ ПСИХОЛОГА

Мога да съм полезна в случай, че: 

• Изправени сте пред труден избор
• Живеете с усещането, че ви изкарват от равновесие
• Преживявате драматично дадено събитие или проблемна ситуация
• Изпитвате неудовлетвореност и вътрешно напрежение
• Имате усещането, че живеете чужд живот, че стоите на едно място или се движите в неправилната посока и искате нещо да промените, но не успявате в това си намерение
• Прекалено много мислите за проблемите си, но усещате, че „тъпчете“ на едно място и не успявате да тръгнете в желаната посока
• Губите много енергия и сили, но това не дава желания резултат
• Не вярвяте в себе си и в собствените си сили
• Трудно създавате връзки, трудно се доверявате, трудно успявате да изградите стабилни отношения
• В личния си живот, в приятелския кръг, на работа създавате отношения от които страдате
• Срещате трудности при създаване и задържане на любовни, професионални или приятелски отношения
• Не умеете да изразявате своите емоции, или не умеете да ги контролирате
• Реагирате твърде остро на обстоятелства и изразявате крайно емоциите си
• Не понасяте критика
• Не успявате да защитите позициите си, трудно ви е да казвате „не“, лесно изпитвате чувство на вина
• Ако попаднете в конфликтна ситуация, не успявате да я разрешите в своя полза


froid~~~ Единственият човек,

с когото трябва да се сравнявате –

това сте вие в миналото.

И единственият, от когото

трябва да сте по-добри – това сте вие сега. ~~~

                                                                               Фройд